Modele de traduceri

      * - limba materna

Procesul de traducere

Procesul de traducere poate fi modificat în dependenţă de rigorile clientului, dar de obicei are loc astfel:

  • Evaluarea textului sursă. Analiza textului, identificarea instrumentelor de traducere şi transmiterea ofertei de traducere.
  • Realizarea proiectului. Crearea glosarelor de termeni, efectuarea unei mostre de traduceri (care depăşesc 10 pagini). După aprobarea în scris a mostrei de către client, se semnează contractul, se achită plata preliminară în cazul proiectelor de amploare. După aceasta, efectuăm traducerea integrală a întregului document, revizuind şi actualizând glosarele. Urmează redactarea şi corectarea textului tradus.
  • Transmiterea traducerii finale clientului. Verificarea formatului şi paginării, stabilirea mărimii finale a traducerii după textul tradus şi transmiterea traducerii finale împreună cu contul de plată clientului la data limită stabilită în contractul de servicii de traducere sau comanda de procurare a serviciilor de traducere.
  • Achitarea pentru servicii. Clientul achită preţul integral al lucrării timp de 30 zile de la data livrării traducerii şi/sau recepţionării contului de plată. (vezi implementarea Directivei UE 2000/35/EC despre întârzierea plăţii).
AddMe - Search Engine Optimization