Modele de traduceri

      * - limba materna

Servicii de traducere

United Translations Vă oferă servicii profesioniste de traducere în următoarele limbi:

Din
 • română
 • rusă
 • engleză
 • italiană
 • germană
în
 • engleză
 • italiană
 • rusă
 • română

în următoarele domenii:

afaceri
 • rapoarte financiare
 • rapoarte de audit
 • statute, regulamente
 • rapoarte de activitate
 • scrisori
 • contracte
 • documentaţie corporativă

marketing
 • broşuri
 • pliante
 • foi volante
 • cataloage produse

mass-media în domeniile:
 • politic
 • social
 • economic

agricultură
 • descrieri metode de creştere a culturilor
 • descrieri metode de creştere a animalelor
 • tehnologii în prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor, inclusiv uscare

acte
 • diplome de studii
 • certificate de stare civilă
 • programe analitice universitare
 • certificate medicale

sfera legală
 • contracte
 • acorduri
 • documente de proiect
 • legi
 • proiecte de legi
 • statute
 • acte normative
 • procuri şi alte declaraţii făcute în faţa notarului

campanii electorale
 • rapoarte si comentarii
 • comunicate de presă

turism
sociologie
educaţie
industria textilă, etc.

Dacă textul pe care doriţi să-l traduceţi face parte dintr-o categorie ce nu este indicată aici, vă rugăm să ne contactaţi pentru a evalua posibilitatea traducerii acestuia.

AddMe - Search Engine Optimization